سرویس رایگان MySQL که امکان ایجاد و مدیریت پایگاه داده ها را برای شما فراهم میکند به صورت پیشفرض با نام کاربری root و بدون وارد کردن رمزعبور در دسترس می باشد. اما برای امن تر ساختن سرویس MySQL شما باید برای کاربر root در MySQL رمزعبور مشخص کنید. به منظور تعیین رمزعبور برای کاربر root در ادامه با پرشین آکادمی همراه باشید تا مراحل کار را یاد بگیرید.

به منظور تعیین رمزعبور برای MySQL در لینوکس پس از ورود به Terminal سیستم کدستورهای زیر را اجرا نمایید :

mysqladmin -u root password “newpassword”
mysqladmin -u root -h host_name password “newpassword”

برای مثال :

mysqladmin -u root password t@rashe94
mysqladmin -u root -h localhost password t@rashe94

در نهایت نیز باید سرویس MySQL را با کد زیر مجددا راه اندازی نمایید :

sudo /etc/init.d/mysql restart