پرندگان موجوداتی رویایی هستند که موهبت پرواز به آنها اعطا شده است. پس چرا آنها زمان زیادی را به استراحت کردن بر روی سیم های برق و تلفن می گذرانند؟
پرندگان موجوداتی رویایی هستند که موهبت پرواز به آنها اعطا شده است. پس چرا آنها زمان زیادی را به استراحت کردن بر روی سیم های برق و تلفن می گذرانند؟

مارک لابار زیست شناس دنیای وحش می گوید چند دلیل برای این مسئله وجود دارد که چرا سیم های تلفن و برق نقطه تفریحی جذابی برای پرندگان است. برای پرندگانی که شکار می کنند این نقاط دید خوبی از پایین به آنها می دهد. درحالی که درختان به دلیل شاخه نقاط کور زیادی دارند.
بعضی از گونه ها نیز دوست دارد قبل از کوچ بر روی سیم های برق یکدیگر را ملاقات کنند. به همین دلیل است که در اواخر تابستان و اوایل پاییز پرندگان بیشتر بر روی سیم ها هستند. آنها به آهستگی درحال آماده شدن جهت سفر طولانی شان هستند.

لابار می گوید که بسیاری از از پرندگان در طول دوران جفت گیری کمتر بر روی سیم های برق می نشینند زیرا به دلیل شلوغ بودن سیم ها جذب کردن زمانی که رقیبتان ایستاده است بسیار مشکل است. البته این برای همه گونه ها صدق نمی کند و در طول فصل جفت گیری پرندگان آواز خوان بر روی سیم ها می روند و شروع به خواندن می کنند تا بهتر در دید زوج بالقوه شان باشند.