حتما قبول دارید که ساحل احساس ارامش القا می کند اما آیا می دانستید که در ساحل بودن تاثیر قابل توجهی بر سلامت شما دارد و می تواند مغزتان را تغییر دهد.
ساحل می تواند مغز ما و سلامت آن را تغییر دهد.
پرشین آکادمی : حتما روزی را در کنار ساحل گذارنده اید و احساس آرامش کرده باشید. حتما قبول دارید که ساحل احساس ارامش القا می کند اما آیا می دانستید که در ساحل بودن تاثیر قابل توجهی بر سلامت شما دارد و می تواند مغزتان را تغییر دهد.

لورا فلمینگ از دانشگاهی در انگلستان می گوید ساحل به سلامت ما کمک می کند که تحقیقات وی به شرح زیر است:

1. کورتکس جلوی مغز را فعال می کند.
این بخش با احساسات و تفکر به خود درارتباط است که با صدای آب ساحل درگیر می شود.

2. امواج دریا یونهای منفی ایجاد می کنند.
حس آرامش درکنار ساحل می تواند به خاطر شارژهای مولکولی در بدن باشد. امواج ساحل یون های منفی ایجاد می کنند که باعث افزایش توانایی بدن ما در جذب اکسیژن می شوند.

3. سطح هورمون استرس یعنی کورتیزول کاهش می یابد.
دلیل حس آرامش می تواند صدایی باشد که امواج ایجاد می کنند. تحقیقاتی درمورد صداهایی که افراد آرامش بخش و نگران کننده و استرسزا می دانند انجام شده است. بهترین صداها، صداهایی هستند که موج های قابل پیش بینی دارند.

صداهایی مانند ترافیک و هواپیما باعث افزایش هورمون کورتیزول می شود اما صدای آرامش بخش دریا سطح این هورمون را کاهش می دهد.

4. سطح صاف دریا شما را آرام می کند.
گفته می شود انسان ها از چیزهایی که پیچیده نیستند لذت می برند مردم در شهرهایی هستند که پر از بالا و پایینی است اما ساحل و دریا سطح صافی دارد. که باعث ایجاد آرامش می شود.