فرض کنید هم اکنون روی زمین و در داخل محیط جوّ سنگی را با سرعتی در حد توان دست خود به بالا پرتاب کنیم، چه اتفاقی برای آن خواهد افتاد؟ بله، بی‌شک به زمین بازخواهد گشت. اما این بازگشت ارتباطی به اثر جوّ ندارد. چنان‌که اگر روی سطح ماه که جوّ ندارد نیز همین آزمایش را تکرار کنید نتیجه بازگشت سنگ به سطح ماه خواهد بود.

علت این امر در حضور نیروی گرانش سیاره‌ی مبدا است و هیچ ارتباطی به شرایط خلاء ندارد. تنها عاملی که می‌تواند یک جسم را از سقوط دوباره به سطح سیاره‌ی مبدا حفظ کند سرعت اولیه بالای آن است. اگر موشکی به سرعت مداری نرسیده باشد، حتی اگر از رقیق‌ترین لایه‌های جوّ نیز فراتر رفته باشد نخواهد توانست از دام نیروی گرانش سیاره‌ی خود بگریزد. پس طبیعی است که موشک نیز مانند سنگ آزمایش ساده ما پایبند زنجیر جاذبه بماند و سطح زمین بازگردد.