عکس از Matthew Spinelli

پیش از پاسخ دادن اجازه دهید نخست پرسش را اصلاح کنیم. برای پرسیدن نشانی هر چیزی روی زمین می‌­توان این گونه پرسش را پرسید:

پرسش: شهر اصفهان در کدام جهت نسبت به تهران قرار دارد؟

پاسخ: در جهت جنوب

پرسش: کوه دماوند در کدام جهت نسبت به تهران قرار دارد؟

پاسخ: در جهت مشرق

اصولاً در بحث نشان دادن نقاط در جغرافیا، پرسیدن جهت هر چیزی در شرایطی معنی‌دار است که اول موقعیت ناظر روی زمین مشخص شده باشد. در غیر این صورت اساس پرسش زیر سوال می­‌رود. به علاوه ذکر جهات جغرافیایی برای عوارض زمینی که موقعیت ثابت در زمان نسبت به یکدیگر دارند معنی­‌دار است. حالا اگر بخواهیم این پرسش را درباره‌­ی یک جرم آسمانی بپرسیم که در هر زمان موقعیت متفاوتی در آسمان دارد، آن گاه باید حتماً به زمان نیز اشاره کنیم. به علاوه ما در مورد اجرام آسمانی فقط با بحث سمت آن‌ها روبه‌­رو نیستیم. بلکه ارتفاع آن‌ها از افق نیز مدنظر است. با این همه اگر بخواهیم بنا بر اطلاعات موجود در پرسش به پاسخ بپردازیم، ناگزیریم مؤلفه‌­ها­ی زمان و مکان را به آن وارد ­کنیم و به شکل­‌های زیر بازنویسی‌­اش ­کنیم تا بتوان پاسخ‌های نسبتاً صحیح به آن داد:

پرسش: صورت فلکی جبار در شامگاه یک روز پاییزی از تهران درکدام جهت دیده می­­‌شود؟

پاسخ: در جهت مشرق و در حال طلوع مشاهده‌­پذیر است.

پرسش: صورت فلکی جبار در شامگاه یک روز زمستانی از تهران درکدام جهت دیده می­­‌شود؟

پاسخ: در جهت جنوب و در ارتفاع بالایی از افق مشاهده­‌پذیر است.

پرسش: صورت فلکی جبار در شامگاه یک روز بهاری از تهران درکدام جهت دیده می­­‌شود؟

پاسخ: در جهت مغرب و در حال غروب مشاهده‌­پذیر است.

پرسش: صورت فلکی جبار در شامگاه یک روز تابستانی از تهران درکدام جهت دیده می­­‌شود؟

پاسخ: در شامگاه صورت فلکی جبار زیر افق قرار دارد و دیده نمی­‌شود. در این زمان برای دیدن طلوع جبار از افق مشرق بایستی تا سحرگاه منتظر باشیم.