خورشید رو به جهتی به نام solar apex با توجه به LSR در حال حرکت و جابه­‌جایی در کهکشان راه­ شیری است. LSR که سر واژه­‌ی Local Standard of Rest است، به معنی حرکت اجرام در کهکشان راه شیری در همسایگی خورشید است. مسیر حرکت این اجرام دقیقاً به صورت دایره نیست. خورشید مسیر گردش خود به گرد مرکز راه شیری (Solar Circle) را با سرعت ۲۲۰ کیلومتر بر ثانیه با شعاعی به اندازه­‌ی ۸ کیلوپارسک و در جهت حرکت عقربه­‌های ساعت، چنانکه از منظر قطب شمال کهکشانی به آن نگاه شود طی می­‌کند و حرکت اندکی به سمت solar apex نسبت به LSR دارد. سرعت LSR از ۲۰۲ تا ۲۴۰ کیلومتر بر ثانیه متغیر است.

این حرکت و جابه­‌جایی واقعی در فضای میان ستاره­ای در راه شیری است و با جابه­‌‍جایی خورشید روی دایره البروج و از میان صورت­‌های فلکی دوازده گانه متفاوت است. موقعیت نقطه­‌ی solar apex در جنوب غرب ستاره‌­ی نسرواقع و نزدیک به صورت فلکی جاثی است. نقطه­‌ی مقابل solar apex که خورشید در حال دورشدن از آن است، solar antapex نامیده می­‌شود که نزدیک ستاره‌­ی زتا- کلب اصغر واقع شده است.

 بُعد نقطه­‌ی ۱۸h ۲۸m ۰s  ،solar apexو میل آن ۳۰ درجه شمالی است. خورشید با سرعت ۱۶/۵ کیلومتر برثانیه به سوی نقطه apex در حال حرکت است. این سرعت نسبت به سرعت مداری عمومی خورشید به دور مرکز کهکشان که ۲۲۰ کیلومتر بر ثانیه است پیشتر در سرعت Local standard of rest محاسبه شده است. بنابراین خورشید با سرعت یک سیزدهم سرعت مداری­‌اش به نقطه­‌ی apex نزدیک می­‌شود. حرکت خورشید در کهکشان راه شیری از حرکت در یک مدار ساده پیچیده تر است و نسبت به صفحه کهکشان بالا و پایین می‌­رود.

نخستین بار سر ویلیام هرشل در سال ۱۷۸۳ حرکت کردن خورشید و اندازه­‌ی آن را نشان داد.