تلسکوپ فضایی جیمز وب به عنوان بزرگترین تلسکوپ فضایی ساخت بشر بناست در سال 2018 به عنوان جایگزینی برای تلسکوپ فضایی هابل راهی فضای شود. این تلسکوپ که با همکاری سازمان فضایی ناسا (NASA) و سازمان فضای اروپا (ESA) در حال ساخت است پس از پایان مراحل ساخت توسط موشک آریان 5 به فضا پرتاب خواهد شد. این تلسکوپ از 18 آینه بزرگ تشکیل شده است و پس از نصب آینه ها کنار هم به شکل یک دیش ماهواره در خواهد آمد. هر آینه قابلیت حرکت جداگانه دارد و در مجموع این تلسکوپ حدود پنج برابر بزرگتر از تلسکوپ فضایی هابل می باشد.

این تلسکوپ که بنا بود در سال 2011 راهی فضا شود با تاخیری وسیع در سال 2018 روانه فضا خواهد بود و قادر است اولین نورهای ارسالی از اولین ستارگان حهان را دریافت نماید. یکی از ماموریت های این تلسکوپ یافتن سیاره هایی با قابلیت سکونت انسان هاست. در ادامه می توانید تصاویری از مراحل ساخت تلسکوپ فضایی جیمز وب را مشاهده کنید …