بله خورشید با سرعت خطی  حدود ۲۵۰ کیلومتر  بر ثانیه حول هسته‌ی کهکشان می‌چرخد  این موضوع با رصد‌های دقیق اجرام خارج و داخل کهکشان ما قابل رصد و همچنین قابل محاسبه است .

فرض کنید داخل یک چرخ و فلک که در حال چرخش است نشسته‌اید شما با نگاه کردن به افراد دیگری که داخل چرخ وفلک هستندمی‌بینید که منظره‎‌ی پشت آن‌ها (منظره‌ی بیرون و اطراف چرخ وفلک) تغییر می‌کند. پس کافی است حرکت نسبی اجزای کهکشان خودمان را نسبت به اجسام خارج از کهکشان به دقت و با ابزار‌های دقیق رصد کنیم. البته باتوجه به بزرگی کهکشان ما (قطر ۱۰۰ سال نوری) و فاصله‌ی زیاد خورشید از مرکز کهکشان که حدود ۲۸۰۰۰ سال نوری است، باز هم خیلی طول می‌کشد تا خورشید یک دور به دور مرکز کهکشان بگردد و از ابتدای تشکیل منظومه‌ی شمسی تا کنون خورشید فقط ۲۵ دور ، حول مرکز کهکشان چرخیده است! گرانش اَبَرسیاهچاله‌ی مرکزی کهکشان نیروی مرکزگرای لازم برای این حرکت دورانی را تامین می‌کند.