فرآیند تهیه نسخه پشتیبان از پایگاه داده ها یکی از مهمترین فعالیت هایی است که یک وبمستر و یا مدیر سرور باید با آن آشنایی کامل داشته باشد تا بتواند از داده های ارزشمند و مهم خود که روزها، ماه ها و یا حتی سال های برای گردآوری آنها تلاش کرده حفاظت نماید. برای تهیه نسخه پشتیبان از یک پایگاه داده MySQL روش های مختلفی وجود دارد. اما اگر بخواهید از طریق خط فرمان از پایگاه داده MySQL خود بر روی یک فایل sql نسخه پشتیبان تهیه کنید کافی است در ادامه با پرشین آکادمی همراه باشید …

برای تهیه نسخه پشتیبان از دیتابس خود کافی است در خط فرمان دستور زیر را وارد نمایید :

mysqldump -h localhost -u username -pmypassword databasename > dumpfile.sql

به عنوان مثال :

mysqldump -h localhost -u root -p2Uad7as9 database01 > dumpfile.sql

توجه داشته باشید که فایل ایجاد شده در صورت Import مجدد در MySQL به صورت اتوماتیک دیتابیس و جدول های شما را به صورت اتوماتیک ایجاد خواهد کرد. همچنین برای ایمپورت مجدد این فایل می توانید از دستور زیر استفاده کنید :

mysql -h hostname -u username -pmypassword databasename < dumpfile.sql

به عنوان مثال :

mysql -h localhost -u root -p72aDufi8 db01 < dumpfile.sql

منبع HowToGeek