فرهنگستان زبان و ادب فارسی
نشست مشترک دانشگاه پیام‌نور و فرهنگستان
در زمینۀ گویش‌های ایرانی
 
دوشنبه، بیست و ‌دوم آبان‌ماه ۱۳۹۶، فرهنگستان زبان و ادب فارسی میزبان مسئولان و استادان دانشگاه پیام‌نور تهران بود. در این نشست که در پی امضای تفاهم‌نامۀ همکاری میان فرهنگستان و دانشگاه پیام‌نور و با حضور مدیر و معاون گروه زبان‌ها و گویش‌های ایرانی فرهنگستان برگزار شد طرفین دربارۀ حوزه‌های همکاری مشترک در زمینه گویش‌های ایران گفت‌وگو کردند.
    از دانشگاه پیام‌نور دکتر محمدعلی کریمی،‌ معاون فناوری و پژوهش دانشگاه پیام‌نور، دکتر علی کریمی فیروزجائی، رئیس بخش زبان و ادبیات فارسی، دکتر بهمن زندی، رئیس پژوهشکدۀ آموزش باز و از راه دور، دکتر بلقیس روشن، عضو هیئت علمی دانشگاه و دکتر فاطمه جمالی، سردبیر نشریۀ دانشگاه پیام‌نور در این نشست مشترک شرکت کرده بودند. همچنین ازطرف فرهنگستان زبان و ادب فارسی دکتر محمدرضا نصیری، عضو وابسته و دبیر فرهنگستان، دکتر محمدتقی راشدمحصل، مدیر گروه زبان‌ها و گویش‌های ایرانی، و خانم جمیله حسن‌زاده، معاون گروه، در این جلسه حضور داشتند.
    در ابتدای این نشست دکتر راشد محصل، ضمن معرفی گروه زبان‌ها و گویش‌های ایرانی، به فعالیت‌های این گروه اشاره کرد و به ذکر سابقۀ پژوهش‌های صورت‌گرفته در زمینۀ گردآوری و ثبت و ضبط گویش‌های محلی در ایران پرداخت.
پس از آن حاضران در جلسه دربارۀ زمینه‌های همکاری مشترک میان فرهنگستان زبان و ادب فارسی و دانشگاه پیام‌نور در این حوزه گفت‌‌وگو وتبادل‌نظر کردند.
    ازجملۀ مباحث طرح‌شده در این نشست اشاره به امکانات موجود در دانشگاه پیام‌نور جهت پیشبرد این همکاری و همچنین پیشنهادهای حاضران در این زمینه بود.
    از مهم‌ترین مباحث جلسه تأکید و چاره‌اندیشی طرفین بر گردآوری و ثبت و ضبط زبان‌ها و گویش‌های در معرض خطر و در اولویت قرار دادن آن‌ها بود. بررسی بیشتر جنبه‌های همکاری مشترک میان فرهنگستان زبان و ادب فارسی و دانشگاه پیام‌نور تا تنظیم تفاهم‌نامه به جلسات بعد موکول شد.

تمامی حقوق این وبگاه متعلق به فرهنگستان زبان و ادب فارسی است ©