امروز دوشنبه ՝ 1397/02/03    ■ Mon, Apr 23, 2018     
جست‌و‌جو در وبگاه نسخه قابل چاپ

 گنجينۀ  گويش‌شناسی فارس ـ دفتر اول
تأليف: عبدالنبی سلامی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشر آثار
زيرنظر گروه گويش‌شناسی (فرهنگستان زبان و ادب فارسی)
چاپ اول: 1383
شابک جلد اول:  X ـ 32 ـ 7531 ـ 964
شابک دوره:  8 ـ 33 ـ 7531 ـ 964

    مجموعۀ گنجينۀ‌ گويش‌شناسی فارس كه دفتر نخست آن به معرفی گويش‌های دوانی، دهله‌ای، عبدويی، كازرونی، كلانی، كنده‌ای، كوزركی، ماسرمی و لری ممسنی اختصاص دارد مجموعه‌ای از طرح بزرگ بانک اطلاعات گويش‌شناسی ايران است كه زيرنظر گروه گويش‌شناسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی به اجرا درآمده‌است. هدف از انتشار اين دفتر و دفترهای ديگری كه پس‌ازاين منتشر خواهد شد،‌ صرفاً ارائۀ مواد خام (در اين دفتر حدود 2300 واژه و 100 جملۀ پايه) از گويش‌های اصيل ايرانی است كه می‌تواند از جنبه‌های مختلف آوايی، حرفی، نحوی، واژگانی و معنايی مورد بررسی دقيق قرار گيرد و برای پژوهشگران عرصه‌های گوناگون و به‌ويژه زبان‌شناسی (هم‌زمانی و تاريخی) و مردم‌شناسی مفيد واقع شود. به‌علاوه، علاقه‌مندان می‌توانند از اين مجموعه به‌عنوان الگويی برای گردآوری ديگر گويش‌های ايرانی بهره گيرند.

تاريخچه   |    اساسنامه   |    دربارۀ وبگاه   |    نشر آثار   |    خبرنامهٔ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی