امروز پنجشنبه ՝ 1397/03/31    ■ Thu, Jun 21, 2018     
جست‌و‌جو در وبگاه نسخه قابل چاپ

ویژه‌نامۀ گویش‌شناسی 

چهارمین شمارۀ ویژه‌نامۀ نامۀ فرهنگستان با عنوان «گویش‌شناسی» منتشر شد. این مجموعه شامل چهار بخش کلى است؛ در قسمت مقالۀ این شماره، عناوین زیر به چشم مى‌خورد: «گسترۀ گویش‌شناسی نوین»، یحیی مدرس؛ «مقایسۀ تحول تاریخی برخی واج‌های تالشی با فارسی معیار»، محمود جعفری دهقی؛ «واج‌شناسی گویش خوانساری»، زهره به‌جو؛ «پیشوندهای فعلی در تالشی»، علی رفیعی جیردهی؛ «تأثیر تکیه در زمان افعال در گویش مازندرانی قائم‌شهر»، عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا، مصطفی اسفندیاری؛ «نکاتی برگرفته از خرده‌گویش‌های قصران»، گیتی دیهیم؛ «تأثیر مهاجرت بر ورود واژه‌های فارسی به زبان تالشی»، مجید فتاحی‌پور.
   در بخش «داده‌های گویشی» نیز این مطالب آمده‌است: «واژه‌ها و اصطلاحات کشاورزی و آبیاری در حاجی‌آباد نقش رستم»، محمدهادی فلاحی؛ «واژه‌ها و اصطلاحات موسیقی در گویش بوشهری»، فرح حاجیانی.
   در قسمت نقد و بررسی دو عنوان ضبط شده‌است که عبارت‌اند از: «تأملی دیگر در فهلویات شیخ صفی‌الدین اردبیلی»، محرم رضایتی کیشه‌خاله؛ «نگاهی به فرهنگ ریشه‌شناسی زبان وخی»، لیلا عسگری.
   در بخش تازه‌هاى نشر نیز پنج کتاب معرّفى شده‌است: فرهنگ واژگان گویش دزفولی، فرهنگ بازی‌های محلی ایلام، گویش کلیمیان یزد (یک گویش ایرانی)، گویش دماوندی، بررسی و توصیف زبان‌شناختی گویش مینابی.
   شمارۀ چهارم ویژه‌نامۀ گویش‌شناسی، به سردبیرى استاد احمد سمیعى (گیلانى) و به بهاى 10000 ریال منتشر شده‌است.
تاريخچه   |    اساسنامه   |    دربارۀ وبگاه   |    نشر آثار   |    خبرنامهٔ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی