امروز چهارشنبه ՝ 1396/06/29    ■ Wed, Sep 20, 2017     
اندازه نوشته   A | A
آخرین اخبار 
آیین‌نامۀ نهایی جایزۀ فرهنگستان به مطبوعات
رسانه‌ها با مخاطبان پرشمار و میدان وسیع حضور و تأثیرگذاری خود می‌توانند در نگاهبانی از زبان فارسی و بهبود آن نقشی بی‌بدیل ایفا کنند. فرهنگستان زبان و ادب فارسی، با نگاهی به جایگاه رسانه‌ها در پاسداری از زبان و ادب فارسی، از سال ۱۳۹۲بر آن شد تا با استفاده از فرصت برپایی نمایشگاه مطبوعات، به ارزیابیِ مطبوعات از حیث رعایت قواعد و ض ...

پیام دکتر حداد عادل به دوازدهمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی
چهارشنبه، پانزدهم شهریورماه ۱۳۹۶، دوازدهمین همایش بین‌المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی، با حضور استادان برجسته و پژوهشگران حوزۀ زبان و ادب فارسی، در دانشگاه رازی کرمانشاه آغاز به کار کرد. آشنایی با پژوهش‌های جدید در گسترۀ زبان و ادب فارسی، گفت‌وگو و تبادل نظر در عرصه‌های گوناگون زبان و ادب فارسی، ترغیب پژوهشگران جوان به ژر ...

رونمایی کتاب هزارواژۀ پزشکی در تاجیکستان
جمعه، بیست‌وچهارم شهریورماه ۱۳۹۶، مراسم رونمایی کتاب هزارواژۀ پزشکی به چهار زبان با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و اندیشمندان ایرانی و تاجیکی، در شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، برگزار شد.

استاد موسی اسوار، عضو پیوستۀ جدید فرهنگستان زبان و ادب فارسی
بر اساس مادۀ ۴ اصلاحی اساسنامۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، شورای فرهنگستان می‌تواند با شرایط مذکور در مادۀ ۳ اساسنامه، اعضای پیوستۀ ایرانی فرهنگستان را انتخاب و جهت صدور حکم به رئیس جمهوری معرفی کند.
آخرين به روز رسانی ۱۳۹۶/۵/۳۰ - ۱۲:۰۱
تحلیل عنصر زمان در رمان دوشنبه‎های آبی ماه
 
مریم پناهی (دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه اصفهان)
مرتضى هاشمی (استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه اصفهان)
محمود براتی (دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه اصفهان) 
 
چکیده: دوشنبه‎های آبی ماه، نوشتۀ محمّدرضا کاتب، از رمانهای دهۀ هفتاد در پنج فصل تألیف شده است و نویسنده، در آن، به توصیف دشواریها و ایثار رزمندگان در جنگ تحمیلی می‎پردازد. برجستهترین ویژگی رمان مذكور به‏کارگیری سبک خاصّی از عنصر زمان در نگارشِ آن است. وجود لایه‌ها و سطوح متفاوت روایی و زمانپریشی‎های مکرّر موجب شده است این اثر سبکی غریب داشته باشد. موضوع مقالۀ حاضر تحلیل ابعاد مختلف عنصر زمان در رمان دوشنبه‏های آبی ماه است با تكیه بر نظریّۀ «زمانمندی روایت» ژرار ژنت، به عنوان یکی از رویکردهای جامعدر بررسی زمان روایت. مبنای مباحث بر سه اصل مهمّ نظریّه یعنی «نظم»، «تداوم» و «بسامد» استوار است. کاتب، در هریك از این سه مؤلّفه، از روشهای مرسوم عدول می‎كند؛ چنان‌كه مجموع این نوآوریها تشخّص سبکی رمان را سبب شده است. 
 
کلیدواژه‌ها: دوشنبه‌های آبی ماه، نظریۀ زمان‌بندی روایت، نظم، بسامد، تداوم، ژرار ژنت
تاريخچه   |    اساسنامه   |    دربارۀ وبگاه   |    نشر آثار   |    خبرنامهٔ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی